PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żuków od km 0+000 do km 0+771” został wyłoniony wykonawca robót

Zakład Budowlano-Transportowy ,, DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość z terminem realizacji do 30 września 2022 r.


Koszty realizacji przedmiotowego zadania:


Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 1 154 426,41 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:577 213,20 zł.
Udział własny Gminy Miączyn: 577 213,21 zł.


Podstawowy zakres robót obejmuje:
  1. Roboty przygotowawcze – 771 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 985 m².
  3. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi – 283,6 m².
  4. Wykonanie barier ochronnych – 390 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *