OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 202 W MIĄCZYNIE

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Komisji Okręgowej nr 202 powołanej przez Komisję Wojewódzką do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim: Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn. Komisja Okręgowa pełni dyżury w dniach od 16.08.2023 r. do …