OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Wójt Gminy Miączyn ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy. Obręb Żuków Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 852/2 Powierzchnia nieruchomości- 1,20 ha, uregulowanej KW ZA1H/00023458/3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – grunt orny Cena wywoławcza- 16 800,00 zł Wadium w pieniądzu w …

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z …

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym. Wyniki umożliwią udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych. Badanie realizowane będzie wyłącznie …

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miączyn informuje, że z dniem 7 listopada 2021 roku wchodzą w życie następujące przepisy dotyczące dowodów osobistych: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2021 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru …

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Drogie mieszkanki Gminy Miączyn! Informujemy, że 27 listopada 2021 roku (sobota) przy OSP Miączyn odbędą się profilaktyczne badania mammograficzne. W badaniach mogą wziąć udział kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. ( dotyczy roczników 1952 do 1971) Badania przeprowadza się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu jaki …