SPRZEDAŻ DREWNA

Wójt Gminy Miączyn podaje do wiadomości informację, że Gmina Miączyn posiada do sprzedaży drewno opałowe z gatunku

  1. Topola czarna – 4,42 m3

Cena wywoławcza wynosi:

  1. Topola czarna – 472,94 zł netto, 581,72 zł brutto,

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie OSP Świdniki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 618 00 05 wew. 44.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na załączonym formularzu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zaklejonych kopertach, z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP DREWNA – OSP Świdniki” należy składać do dnia: 14 listopada 2023 roku do godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pokój nr 12 (sekretariat).

Za termin złożenia oferty liczy się data (dzień oraz godzina) wpływu pod w/w adres.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 listopada 2023 r. o godz. 10:30

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o sprzedaży drewna
  2. Formularz ofertowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *