SPRZEDAŻ DREWNA

Wójt Gminy Miączyn podaje do wiadomości informację, że Gmina Miączyn posiada do sprzedaży drewno opałowe z gatunku Cena wywoławcza wynosi: Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie OSP Świdniki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 618 00 05 wew. 44. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na załączonym …

SPRZEDAŻ DREWNA

Wójt Gminy Miączyn podaje do wiadomości informację, że Gmina Miączyn posiada do sprzedaży drewno opałowe z gatunków: Cena wywoławcza wynosi: Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie OSP Miączyn po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 618 00 05 wew. 44. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na załączonym …

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIĄCZYN

Biblioteka Publiczna Gminy Miączyn jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: …