INFORMACJA

Wójt Gminy Miączyn informuje, że firma Mako Consulting uruchomiła platformę konsultingową, która polega na przeprowadzaniu konsultacji społecznych w zakresie uzyskania opinii oraz zdefiniowaniu potrzeb lokalnej społeczności w kontekście planowanych inwestycji takich jak np. Przebudowa drogi powiatowej nr 3286L dr. woj. 843-Sitno-Miączyn na odcinku od dr. woj. 843 do skrzyżowania z dr powiatową nr 3238L o długości ok. 16,274 km.

Aby zostać aktywnym uczestnikiem konsultacji społecznych wystarczy wejść na stronę internetową www.twojekonsultacje.pl