OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy. Obręb Żuków          Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 852/2          Powierzchnia nieruchomości- 1,20 ha, uregulowanej KW ZA1H/00023458/3          Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- grunt orny          Cena wywoławcza- 16 800,00 zł Wadium …

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy. Obręb Żuków Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 19 (zabudowana nieruchomość po byłej szkole podstawowej). Powierzchnia nieruchomości- 1,25 ha, uregulowana w KW ZA1H/00059197/6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- Tereny usług publicznych          Cena wywoławcza- …

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy Obręb Horyszów Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2 (zabudowana nieruchomość po byłej szkole podstawowej). Powierzchnia nieruchomości- 1,09 ha, uregulowana w KW ZA1H/00063322/3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- inne tereny zabudowane          Cena wywoławcza- …

Rajd rowerowy „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie. Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o …

INFORMACJA

Wójt Gminy Miączyn informuje, że firma Mako Consulting uruchomiła platformę konsultingową, która polega na przeprowadzaniu konsultacji społecznych w zakresie uzyskania opinii oraz zdefiniowaniu potrzeb lokalnej społeczności w kontekście planowanych inwestycji takich jak np. Przebudowa drogi powiatowej nr 3286L dr. woj. 843-Sitno-Miączyn na odcinku od dr. woj. 843 do skrzyżowania z …