ZAPROSZENIE NA XXV SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z …