Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Miączyn

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2021 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowejw Miączynie odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności …