WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY MIĄCZYN

POSTANOWIENIE NR 17/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 14 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Miączyn

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miączyn

Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 29 września 2022 roku

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego

Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Zgłoszenie na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018–2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN z dnia 6 października 2022 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miączynie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miączyn zarządzonych na dzień 4 grudnia 2022 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 12 października 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miączyn zarządzonych na dzień 4 grudnia 2022 r.

Postanowienie Nr 20/2022 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 19 października 2022 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miączyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 października 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *