OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy

Obręb Horyszów

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2 (zabudowana nieruchomość po byłej szkole podstawowej). Powierzchnia nieruchomości- 1,09 ha, uregulowana w KW ZA1H/00063322/3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- inne tereny zabudowane

         Cena wywoławcza- 979 800,00 zł

         Wadium w pieniądzu- 98 000,00 zł

         Wysokość postąpienia- 9 800,00 zł

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miączynie w dniu 17.12.2021 r. o godz. 10 00

  1. Wadium w wyżej określonej wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.12.2021 r. na rachunek bankowy Gminy Miączyn
    nr 24 9644 0007 2009 0060 0024 0006;
  2. Szczegółowe informacje o wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Miączyn pok. nr 5 lub tel. 84 618 00 05 w 44.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *