OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy.

Obręb Żuków

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 19 (zabudowana nieruchomość po byłej szkole podstawowej). Powierzchnia nieruchomości- 1,25 ha, uregulowana w KW ZA1H/00059197/6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- Tereny usług publicznych

         Cena wywoławcza- 81 310,00 zł

         Wadium w pieniądzu – 82 00,00 zł

         Wysokość postąpienia- 820,00 zł

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miączynie w dniu 19.11.2021 r. o godz. 10 30.

  1. Wadium w wyżej określonej wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.11.2021 r. na rachunek bankowy Gminy Miączyn nr 24 9644 0007 2009 0060 0024 0006.
  2. Szczegółowe informacje o wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Miączyn pok. nr 5 lub tel. 84 618 00 05 w 44.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *