OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy.

Obręb Żuków

         Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 852/2

         Powierzchnia nieruchomości- 1,20 ha, uregulowanej KW ZA1H/00023458/3

         Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego-

grunt orny

         Cena wywoławcza- 16 800,00 zł

Wadium w pieniądzu w kwocie- 1700, 00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych zero groszy)

         Wysokość postąpienia- 170,00 zł

  1. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miączynie w dniu 19.11.2021 r. o godz. 10 00.
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 08.10.2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
  3. Wadium w wyżej określonej wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.11.2021 r. na rachunek Gminy nr 24 9644 0007 2009 0060 0024 0006.

Szczegółowe informacje o wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miączynie pok. nr 5 lub tel. 84 618 00 05 w 44.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *