OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Wójt Gminy Miączyn ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy. Obręb Żuków Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 852/2 Powierzchnia nieruchomości- 1,20 ha, uregulowanej KW ZA1H/00023458/3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – grunt orny Cena wywoławcza- 16 800,00 zł Wadium w pieniądzu w …