WNIOSKI ZŁOŻONE DO WFOŚiGW W LUBLINIE

Według stanu na dzień 30.09.2022 r.z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono: wniosków o dofinansowanie – 56 zawarto umów na dofinansowanie – 48 zrealizowano przedsięwzięć – 26 Łączna kwota wypłaconych dotacji – 510 889,78 zł

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY MIĄCZYN

POSTANOWIENIE NR 17/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 14 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Miączyn Postanowienie Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miączyn Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I …

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM NA TERENIE GMINY MIĄCZYN

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi walk prowadzonych w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, do Urzędu Gminy w Miączyn zostały  przekazane tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia …

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Wójt Gminy Miączyn zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „ Rocznego …

ZAPROSZENIE NA XXXV SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że 11 października 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta …