ZAPROSZENIE NA OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

WÓJT GMINY MIĄCZYN SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW  DO UDZIAŁU W GMINNYCH OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Program uroczystości w dniu 11 listopada 2022 r. Godz. 11:00   Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Miączynie  Godz. 12:00   Przemarsz uczestników pod Urząd Gminy Miączyn. Uroczyste poświęcenie i …

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa …

Informacja o realizacji zadania pn. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

Gmina Miączyn w 2022 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie …