OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miączyn informuje, że z dniem 7 listopada 2021 roku wchodzą w życie następujące przepisy dotyczące dowodów osobistych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2021 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Od 7 listopada 2021 roku wydawane będą nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego według starego wzoru będzie można składać do 5 listopada 2021 roku. Od 7 listopada 2021 roku będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

Uwaga! w związku z dostosowaniem do nowych przepisów prawa 5 listopada 2021 rok dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych zostanie zablokowany. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych nie będzie możliwe w tym dniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *