SPRZEDAŻ WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2022 r, weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Warunki zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Gmina będzie sprzedawała paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego w cenie do 2 000,00 zł brutto za tonę, dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miączyn (cena nie zawiera kosztu transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego).

Ilość paliwa stałego możliwa do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego:

do 31.12.2022 roku — do 1,5 tony,

od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r., po złożeniu kolejnego wniosku, — do 1,5 tony.

Proponowany asortyment to:

  1. węgiel typu groszek,
  2. gruby,
  3. miał.

Składanie wniosków

Wniosek o zakup węgla może złożyć:

  1. osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla i jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
  2. osoba fizyczna, która nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 000,00 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w terminie do 24 listopada 2022 r. z uwagi na konieczność złożenia zapotrzebowania asortymentu podmiotowi wprowadzającemu.

Sposób dostarczenia wniosków

  1. Przesłanie pocztą elektroniczną skanu wypełnionego wniosku na adres: gmina@miaczyn.pl ,
  2. przez platformę ePUAP,
  3. pocztą na adres: Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107,22-455 Miączyn
  4. osobiście w Urzędzie Gminy Miączyn, pok. 5 (parter).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski do pobrania na stronie www.miaczyn.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Miączyn, pok. 5 (parter).

Weryfikacja wniosków i procedura

Wnioski będą podlegały weryfikacji w szczególności w zakresie przysługującego na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca.

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *