OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Miączyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych. Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2023 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  30 stycznia 2023  roku, Wyniki …