HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne w I kwartale 2023 r. będą odbierane zgodnie z załączonym harmonogramem: MAŁA ŚMIECIARKA DUŻA ŚMIECIARKA Bioodpady będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramie od właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych oraz od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostownik. …