HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne w I kwartale 2023 r. będą odbierane zgodnie z załączonym harmonogramem:

MAŁA ŚMIECIARKA

DUŻA ŚMIECIARKA

Bioodpady będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramie od właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych oraz od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostownik.

Odpady na terenie gminy Miączyn odbiera, oraz informacji udziela spółka EKOMEGA Zamość

tel.: 84 639 92 83, 605 141 771

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *