OBCHODY 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Wójt Gminy Miączyn oraz Duszpasterze Parafii w Miączynie, Zawalowie, Świdnikach i Gdeszynie

serdecznie zapraszają na obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Uroczystość odbędzie się 22 stycznia 2023 roku o godz. 13:00 przy Mogile Powstańców Styczniowych.

Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski w XIX wieku – kolejna próba odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo niedostatecznego przygotowania, powstańcy przez półtora roku toczyli heroiczny bój z armią carską – największą wówczas lądową armią świata. Przyświecało im hasło: Równość–Wolność–Niepodległość. Wyjątkowy, a zarazem ostatni wspólny zryw Polaków, Litwinów i Rusinów, był symbolicznym zakończeniem dawnej Rzeczypospolitej.

Powstanie Styczniowe jest również otwarciem nowej epoki w społecznej historii Polski. Gwałtownie przyspieszyły wówczas przemiany cywilizacyjne, a niższe warstwy społeczne – chłopi i wielkomiejscy robotnicy – stały się wówczas aktywną częścią narodu.

Insurekcja lat 1863-1864, chociaż przegrana, stała się moralnym fundamentem dla tych, którzy w okresie Wielkiej Wojny walczyli o niepodległość ojczyzny. W wolnej Polsce powstańcy zyskali status weteranów i najwyższe honory. Pamięć o powstaniu silnie odcisnęła się w narodowej kulturze i stała się ważnym elementem w budowaniu świadomości historycznej i dziedzictwa kulturowego dla wielu pokoleń Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *