OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Miączyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych.

  1. Rodzaj wspieranych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  • rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez zrzeszenia sportowe w dyscyplinach sportu, np. piłka nożna, piłka siatkowa oraz innych zaproponowanych w konkursie ofert, wynikających ze społecznego zapotrzebowania;
  • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów,
  • udział sportowych reprezentacji gminy Miączyn w imprezach i zawodach sportowych w gminie i reprezentowanie gminy na imprezach szczebli wyższych.

Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  30 stycznia 2023  roku,

Wyniki konkursu  zostaną podane do publicznej  wiadomości do dnia 2 lutego 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

https://ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=612&p1=szczegoly&p2=1833910

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *