MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROJEKT
„MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”
W GMINIE MIĄCZYN
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu od dnia
1 kwietnia  2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.W ramach projektu systemowego pt.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w Gminie Miączyn został zorganizowany:
–  plac zabaw dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Miączynie
– plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotlicach,
– toalety dla oddziałów przedszkolnych zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb dzieci młodszych i personelu,
– zorganizowane zostały sale zajęć i szatnie oddziałów przedszkolnych wyżej wymienionych szkół podstawowych poprzez zakup wyposażenia, w tym zakup: mebli; wyposażenia wypoczynkowego; zakup rolet; zabawek; pomocy dydaktycznych; artykułów plastycznych; wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; sprzętu ITC; sprzętu audiowizualnego; tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem; wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach.
Wartość projektu wynosi 260 648,00 zł, w całości jest to kwota dofinansowania ze środków unijnych.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez Gminę Miączyn.